Wednesday, August 31, 2011

SBP - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

 1. Physics
 2. Additional Mathematics

 3. Sejarah

 4. Prinsip Perakaunan

 5. Pendidikan Moral
 6. Chemistry
 7. Mathematics

 8. Bahasa Melayu

 9. Bahasa Inggeris

 10. Pendidikan Islam
 11. Biology
 12. Teknologi Kejuruteraan

KEDAH - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

 1. Physics
 2. Additional Mathematics

 3. Sejarah
 4. Chemistry
 5. Mathematics

 6. Bahasa Melayu

 7. Bahasa Inggeris

 8. Pendidikan Islam
 9. Biology

 10. Perdagangan

 11. Sains

Tuesday, August 30, 2011

KEDAH - Sains - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Sains - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Perdagangan - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Perdagangan - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Sejarah - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Sejarah - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Physics - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Physics - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Additional Mathematics - Peperiksaan Percubaan SPM 2011

KEDAH - Additional Mathematics - Peperiksaan Percubaan SPM 2011